Donderdag 16 maart 2017 vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals gewoonlijk werd de vergadering geopend door onze voorzitter, waarna er 1 minuut in acht werd genomen voor onze overleden leden. Vervolgens werden de agendapunten zoals het verslag van de vergadering d.d. 10 maart 2016, het financieel jaarverslag en het verslag van de kascommissie afgewerkt. Uiteraard werd er ook vooruitgekeken middels het bespreken van het activiteitenplan voor 2017. Tevens werd mw. Schroen herbenoemd als penningmeester en werd dhr. Habets na zijn stagejaar opgenomen als bestuurslid. Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten, was het tijd voor de pauze. Na de pauze werden nog enkele rondjes gekiend, waarbij uiteraard weer mooie prijzen waren te winnen. Hoe het mogelijk is weten we niet, maar een van onze leden slaagde erin om aan het eind van deze leuke avond met maar liefst 5 prijzen naar huis terug te gaan.

Voor foto’s van het kienen, klik hier of kijk in de foto-albums.