Wat is de Reumapatiëntenvereniging Sittard, Geleen e.o. en wat kan zij doen?

De Reumapatiëntenvereniging Sittard, Geleen e.o. is een vereniging voor mensen met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord. Het doel van de vereniging is om lotgenoten bij elkaar te brengen en zodoende ervaringen onderling uit te wisselen. Dit is mogelijk door het organiseren van contactavonden. Deze avonden kunnen bestaan uit het geven van lezingen, demonstraties of ontspanning.
 

Lezingen 

Dit kunnen onderwerpen zijn die direct of indirect met reuma te maken hebben. Hiervoor wordt dan ook een deskundige uitgenodigd. Ook worden er lezingen over andere onderwerpen georganiseerd, enkele voorbeelden zijn o.a.: de rolstoel in het verkeer, voorlichting over voeding enz.
 

Ontspanning  

Ontspanning is onder andere nieuwjaarstreffen, toneel- c.q. zangavond, kienavond, dagtochten en kerstviering. Bij sommige activiteiten wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Leden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, kunnen bezoek ontvangen van onze ziekenbezoeksters. Dit dient het lid dan zelf aan de ziekenbezoeksters door te geven.

Drie maal per jaar wordt het verenigingsboekje “Het Contactje” uitgegeven. Hierin vinden de leden alle mogelijke informatie.

Wat betreft de sociale wetten, zal ieder lid zelf de nodige aanvragen moeten indienen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats. Wel zal, indien mogelijk, samen gezocht kunnen worden naar een passende oplossing als er zich problemen voordoen. Ieder lid van de vereniging zal zelf moeten aangeven als er, indien mogelijk, hulp gewenst wordt van de vereniging.

De reumapatiëntenvereniging zal zich niet inlaten met reumatechnische aspecten. Hier zijn de reumatologen voor.

U begrijpt dat een vereniging niet zonder geldmiddelen kan. Een gedeelte van deze middelen verkrijgen wij door inning van een jaarcontributie van € 22,50 per lid. Daarnaast krijgt de vereniging ook subsidie van het Reumafonds.

Indien er nog vragen zijn, schroom dan niet maar neem even contact op, wij zullen er dan alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.